Myofunctional Therapy

การฟื้นฟูกล้ามเนื้อใบหน้าและกล้ามเนื้อทางเดินหายใจ (Myofunctional Therapy)

Myofuctional Therapy เป็นการฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อใบหน้าและกล้ามเนื้อทางเดินหายใจ เพื่อทำให้กล้ามเนื้อใบหน้าและกล้ามเนื้อทางเดินหายใจแข็งแรง โดยโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเฉพาะเจาะจง เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับและหลังการผ่าตัดขากรรไกรได้เป็นอย่างดี

สำหรับนอนกรน

Myofunctional Therapy เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหานอนกรนแบบไม่รุนแรง เป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลิ้นและกล้ามเนื้อทางเดินหายใจส่วนต้น เพื่อเปิดทางเดินหายใจให้กว้างขึ้น

สำหรับผ่าตัดขากรรไกร

Myofunctional Therapy เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่าตัดขากรรไกรทั้งก่อนและหลังผ่าตัด เป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใบหน้า กล้ามเนื้อลิ้น เพื่อช่วยให้ผลของการผ่าตัดอยู่ได้ยาวนาน