คลินิกรักษานอนกรน

เกี่ยวกับเรา

บริการของเรา

แพทย์ และทันตแพทย์ที่ไวทัลสลีปคลินิกมีความสนใจพิเศษ ในเรื่องนอนกรนและโรคหยุดหายใจขณะหลับและยังได้รับการฝึกอบรมพิเศษในเรื่อง การนอนหลับยังต่างประเทศเป็นเวลาหลายปี นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในเรื่องการตรวจและการรักษาโดยการ ไปอบรมรับฟังความรู้ที่ทันสมัยในเรื่องการตรวจและการรักษานอนกรนและโรคหยุดหายใจขณะหลับเป็นประจำทุกปีในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการรักษาที่ทันสมัยในการดูแลผู้ป่วยอยู่เสมอ

Sleep test เป็น การทดสอบการนอนหลับโดยเครื่องมือที่ทันสมัยได้รับการรับรองในต่างประเทศ เพื่อการวินิจฉัยอาการหยุดหายใจขณะหลับ, ลักษณะของการนอนหลับในแต่ละรอบการนอน (Sleep/Wake cycle), การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของกล้ามเนื้อแขนขาขณะนอนหลับ, ความผิดปกติของคลื่นสมองขณะนอนหลับ, ระดับออกซิเจน, ลมหายใจ และอื่นๆ โดยทางไวทัลสลีปคลินิกจะมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดีในการติด เครื่องทดสอบไปติดเครื่องทดสอบให้กับท่านที่บ้าน เป็นการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากท่านได้รับการทดสอบในสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยทำให้สามารถหลับเสมือน จริง โดยได้รับการอ่านผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผลการทดสอบจะใช้เพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยทางคลินิกและการวัดความรุนแรงของ ความผิดปกติของการนอนหลับ เพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำถูกต้อง นำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพ 

Treatment option การรักษาโดยการไม่ผ่าตัด อันได้แก่ Continuous positive airway pressure devices(CPAP) เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นหลักในการรักษาผู้ป่วยที่หยุดหายใจขณะหลับที่บ้าน เนื่องจากกล้ามเนื้อทางเดินหายใจที่ผ่อนคลายตามธรรมชาติในระหว่างการนอนหลับ ทำให้ทางเดินหายใจแคบลง เกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจ มีการหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งเป็นผลให้ออกซิเจนในเลือดลดต่ำลง เครื่อง CPAP จะหยุดปรากฏการณ์นี้โดยส่งกระแสของอากาศอัดผ่านท่ออากาศ ผ่านหน้ากากไปยังบริเวณจมูก กระแสอากาศนี้จะเปิดทางเดินหายใจที่เกิดจากกล้ามเนื้อที่ผ่อนคลายขณะหลับ ทำให้ไม่มีอะไรขัดขวางการหายใจ 

Oral sleep appliancesเป็น อุปกรณ์ที่ทำขึ้นมาโดยทันตแพทย์ ที่ใช้ในผู้ป่วยแต่ละคน อุปกรณ์นี้จะช่วยปรับกล้ามเนื้อบริเวณคางและโคนลิ้นซึ่งเป็นตำแหน่งที่มัก ก่อให้เกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ เมื่อใส่อุปกรณ์นี้เข้าไปจะช่วยเปิดทางเดินหายใจ จากการวิจัยพบว่าการรักษาแบบนี้เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพทั้งในเด็กและ ผู้ใหญ่โดยเฉพาะอาการอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับที่มีความรุนแรงระดับน้อย ถึงปานกลางโดยไม่ต้องอาศัยการผ่าตัด นอกจากนี้ Oral sleep appliances ยังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ง่าย สะดวกแก่การพกพา ทำให้การรักษามีประสิทธิผลมากขึ้น

การรักษาโดยการผ่าตัด เป็น การรักษาเพื่อเปิดทางเดินหายใจ ใช้รักษาในผู้ป่วยที่มีการนอนกรน หรือหยุดหายใจขณะหลับ การรักษาโดยการผ่าตัดเป็นการเปลี่ยนแปลงช่องทางเดินหายใจที่ถาวรซึ่งมักใช้ ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง หรือรักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัดไม่ได้ผล

ติดต่อเรา

Vitalsleep Clinic (ไวทัล สลีป คลินิก)

128/364 ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า(ติด BTS พญาไท) ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 10400 กทม.

มือถือ   :   092-256-6800 

แฟกซ์  :   02-612-9187

LINE    : @vitalsleepclinic

เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 20.00 น.

Email  : contact@vitalsleepclinic.com

Website : http://www.vitalsleepclinic.com

  • LINEa
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon