คลินิกรักษานอนกัดฟัน และ อาการปวดหน้าขากรรไกร

นอนกัดฟัน

สาเหตุของการนอนกัดฟัน

การนอนกัดฟัน (BRUK-siz-um) เป็นการบดกัดของฟันหรือการกัดเน้นฟัน คุณอาจจะมีการนอนกัดฟันขณะนอนหลับในเวลากลางวันที่เรียกว่า awake bruxism ถือเป็นความผิดปกติของการนอนแบบหนึ่ง คนที่กัดฟันหรือเน้นบดฟัน (brux) ในระหว่างการนอนหลับอาจจะมีแนวโน้มที่จะมีความผิดปกติของการนอนหลับอื่น ๆร่วมด้วย เช่นการนอนกรนและหยุดหายใจ (sleep bruxism/sleep apnea) อย่างไรก็ตามในบางคน การนอนกัดฟันที่บ่อยและรุนแรงพออาจจะนำไปสู่ความผิดปกติของขากรรไกร, อาการปวดหัว, ฟันสึกและปัญหาอื่น ๆได้

เนื่องจากคุณอาจมีอาการนอนกัดฟันและไม่คำนึงถึงภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นคุณจำเป็นต้องรู้สัญญาณและอาการของการนอนกัดฟันและการดูแลฟันเป็นประจำ

อาการและอาการแสดง

 1. มีการบดกัดของฟันหรือการเน้นกัดที่ฟัน ซึ่งเสียงอาจจะดังพอที่ทำให้ปลุกคู่นอนของคุณตื่น

 2. ฟันสึก ฟันแตก ฟันร้าวหรือหลวม

 3. เคลือบฟันที่สึกกร่อนเผยให้เห็นชั้นของฟันที่ลึกขึ้น

 4. มีการปวดฟันหรือเสียวฟันมากขึ้น

 5. มีอาการปวดตึงกล้ามเนื้อขากรรไกร หรือ ไม่สามารถอ้าปากในช่วงสุดท้ายขณะอ้าปากได้

 6. ปวดขากรรไกร กล้ามเนื้อลำคอและมีอาการปวดตามบริเวณใบหน้า

 7.  ปวดหัวตื้อๆบริเวณขมับศีรษะ

 8. รบกวนการนอนหลับ

เมื่อไปพบแพทย์ … คุณสามารถไปพบทันตแพทย์หรือแพทย์ของคุณ หากคุณมีอาการใด ๆ ข้างต้นหรือมีปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับฟันหรือกรามของคุณ หากคุณสังเกตเห็นว่าลูกของคุณมีการบดฟันหรือกัดเน้นฟันของเขา หรือมีอาการและอาการแสดงอื่น ๆ ของการนอนกัดฟัน ควรทำนัดเพื่อพบทันตแพทย์เพื่อดูอาการ

สาเหตุ (Cause) ของการนอนกัดฟัน หรือ Bruxism น่าจะเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ

 1. จากสภาพฟัน อาจมีจุดสูงที่อยู่บนตัวฟัน ที่อาจเกิดจากวัสดุอุดฟัน มีการเรียงกันของฟันที่ผิดปกติ ฟันซ้อนเก หรือเป็นโรคปริทันต์ หรือในคนไข้ที่สูญเสียฟันแท้ไป โดยที่ไม่ได้ใส่ฟันปลอมทดแทน ซึ่งถ้าว่าจุดสูงหรือจุดขัดขวางการบดเคี้ยว โดยธรรมชาติของคนเราจะพยายามกำจัดจุดสูงหรือจุดขัดขวางการบดเคี้ยว โดยพยายามบดเคี้ยวให้จุดสูงนั้นหมดไป มักจะเกิดในเวลาที่เรานอนหลับ ซึ่งเป็นเวลาที่เราไม่รู้สึกตัว

 2. สภาพของจิตใจ การดำเนินชีวิตประจำวันอาจมีความเครียด เนื่องจากความเร่งรีบในการทำงานก็เป็นสาเหตุที่ให้เรานอนกัดฟันในเวลานอน โดยเราไม่รู้สึกตัวได้

แพทย์ไม่ทราบสาเหตุว่าอะไรเป็นสาเหตุของการนอนกัดฟันที่แน่ชัด แต่อาจเกิดจากปัจจัยทางร่างกาย ความไม่สมดุลของสารเคมมีในสมอง ปัญหาทางจิต-สังคมและพันธุกรรมการนอนกัดฟันตื่นอาจเกิดจากอารมณ์ต่าง ๆ เช่นความวิตกกังวลความเครียดความโกรธความหงุดหงิดหรือความตึงเครียด หรืออาจเป็นกลวิธีการเผชิญปัญหาหรือนิสัยในช่วงจิตใจจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การนอนกัดฟัน อาจจะมีความสัมพันธ์กับภาวะผิดปกติของการหายใจขณะหลับ มักจะเกิดร่วมกับช่วง Sleep arousalของการนอนซึ่งเป็นระยะที่มีการตื่นตัวของสมอง จะพบมีการทำงานเป็นจังหวะของกล้ามเนื้ออ้าและหุบขากรรไกรร่วมด้วย ที่เรียกว่า Rhytimic Masticatoty muscle Activity (RMMA) มีระดับสูงขึ้นกว่าระดับคนปกติ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk)

ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของการนอนกัดฟัน

 1. ความเครียด (Stress)
  : ความวิตกกังวลหรือความเครียดที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่การบดของฟัน 

 2. อายุ (Age)
  : การนอนกัดฟันมักพบบ่อยในเด็ก ก็มักจะมีแนวโน้มที่จะกัดฟันในผู้ใหญ่

 3. ยาและสารอื่น ๆ (Medications and other substances)
  : การได้รับยาบางชนิดอาจมีความสัมพันธ์กับการนอนกัดฟันโดยไม่รู้ตัว ได้แก่ ยากล่อมประสาทบางชนิด การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์หรือการใช้ยาเพื่อการสันทนาการอาจเพิ่มความเสี่ยงของการนอนกัดฟันได้

 4. คนในครอบครัวที่มีการนอนกัดฟัน (Family members with bruxism)
  : พันธุกรรมอาจมีบทบาทต่อการนอนกัดฟันเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การที่คนในครอบครัวเดียวกันนอนกัดฟันเหมือนกันอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุของจิต-สังคม และสิ่งแวดล้อมในครอบครัวด้วย

 5. ความผิดปกติอื่น ๆ (Other disorders)
  : การนอนกัดฟันอาจเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและความผิดปกติทางการแพทย์ เช่นโรคพาร์กินสัน, โรคสมองเสื่อม, โรคกรดไหลย้อน gastroesophageal (GERD), โรคลมชัก, ความหวาดกลัวกลางคืน, ความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับ เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ภาวะแทรกซ้อน (Compliant)

ในกรณีส่วนใหญ่การนอนกัดฟันไม่ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนร้ายแรง แต่การนอนกัดฟันอย่างรุนแรงอาจนำไปสู่

- ความเสียหายต่อฟัน การซ่อมแซมฟัน การครอบฟันหรือขากรรไกร

- ปวดตึงๆรอบๆศีรษะ

- มีอาการปวดบริเวณใบหน้าและบริเวณกราม

- ข้อต่อขากรรไกรอักเสบ (TMJs) ซึ่งอาจจะมีเสียงคลิ๊กบริเวณหน้าหูขณะเวลาเปิดปาก/ปิดปาก

การรักษาการนอนกัดฟัน

การวินิจฉัย (Diagnosis)

 1. การประเมินผล (Evaluation)
  หากคุณมีอาการใด ๆ ทันตแพทย์จะหาความเปลี่ยนแปลงของฟันและในช่องปาก และทำนัดพบในครั้งต่อไปเพื่อดูว่าการรักษาหรือการประเมิณถูกต้องหรือไม่ หากคุณเข้ารับการรักษา

 2. การสาเหตุ (Determining the cause)
  ทันตแพทย์และแพทย์จะหาสาเหตุโดยเริ่มถามเคำถามเกี่ยวกับสุขภาพฟันทั่วไป การใช้ยาและยาที่กินเป็นประจำรวมถึงเรื่องการนอนหลับ
  *การประเมิณของทันตแพทย์ในการนอนกัดฟันจะประเมิณเพิ่มเติมคือ :
  - ความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับอาการนอนกัดฟัน
  - พบเห็นความผิดปกติของฟัน เช่น ฟันที่แตกหรือฟันที่หายไป
  - ความเสียหายของฟันและกระดูกด้านอื่นๆ โดยการใช้ Xray เพิ่มเติม

 3. การอ้างอิง (Referral)
  หากการนอนกัดฟันมีการเกี่ยวข้องกับปัญหาการนอนหลับ แพทย์หรือมันแพทย์อาจแนะนำผู้เชี่ยวชาญด้าการนอนหลับ เพื่อทำการทดสอบเพิ่มเติมได้เช่น การทดสอบการนอนหลับ (Sleep test) เพื่อประเมิณว่าคุณมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือไม่ หรือความผิดปกติในขณะนอนหลับอื่น ๆ

นอนกัดฟัน รักษาอย่างไร?

การรักษาทางวิธีทันตกรรม (Dental approaches)

หากคุณหรือลูกของคุณมีอาการนอนกัดฟันแพทย์อาจแนะนำวิธีรักษาหรือแก้ไขฟันของคุณ การรักษาอาการเหล่านี้อาจป้องกันหรือแก้ไขการสึกหรอของฟัน แต่ก็อาจจะไม่สามารถหยุดการนอนกัดฟันได้

 1. เฝือกสบฟัน (Splints and mouth guards)
  :
   หรือที่มักนิยมเรียกกันว่า Occlusal splint, Splint dental, ยางครอบฟัน นอนกัดฟัน, ฟันยาง นอนกัดฟัน, ฟันยาง แก้กัดฟัน, ยางกันกัดฟัน, ที่ครอบฟัน นอนกัดฟัน, ที่ครอบฟัน แก้กัดฟัน ซึ่งเป็นเครื่องมือทางทันตกรรมชนิดหนึ่งที่ทันตแพทย์เลือกใช้ โดยการใส่เฝือกฟันสามารถช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับฟันและลดเสียงของนอนกัดฟันได้ แต่อาจจะไม่ช่วยลดการทำงานของกล้ามเนื้อหรือลดจำนวนครั้งของการนอนฟัน การรักษาด้วยเฝือกฟันหรือ Splint ฟันยังขึ้นกับ Compliance ของผู้ป่วยอีกด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea )อาจจะทำให้อาการแย่ลง เฝือกสบฟันสร้างจากวัสดุอะคริลิคหรือวัสดุที่อ่อนนุ่มและพอดีกับฟันบนหรือล่างของคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันเสียหายจาการกัดหรือบดฟัน

 2. การแก้ไขฟัน (Dental correction)
  : ในกรณีที่รุนแรง เมื่อฟันสึกกร่อนหรือไม่สามารถเคี้ยวได้ ทันตแพทย์ของคุณอาจจำเป็นต้องปรับแต่งพื้นผิวของฟันหรือใช้ครอบฟันเพื่อซ่อมแซมความเสียหาย

แนวทางอื่น ๆ (Other approaches)

หนึ่งในวิธีการเหล่านี้อาจช่วยบรรเทาอาการนอนกัดฟัน:

 1. การจัดการความเครียดหรือความวิตกกังวล (Stress or anxiety management)
  : หากคุณบดฟันกัดฟันเพราะความเครียดคุณอาจสามารถป้องกันได้ด้วยการส่งเสริมการผ่อนคลายเช่น การทำสมาธิ หากการนอนกัดฟันเกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลคำแนะนำจากจิตแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาอาจช่วยได้

 2. เปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior change)
  : คุณอาจจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการฝึกวางตำแหน่งลิ้น ปากและขากรรไกรในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยทันตแพทย์จะเป็นคนให้คำปรึกษา 

 3. Biofeedback
  : เป็นวิธีการที่ใช้อุปกรณ์เพื่อสอนให้คุณควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในขากรรไกร

การใช้ยา (Medications)

 1. การใช้ยาผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Muscle relaxants)
  : ในบางกรณีแพทย์อาจแนะนำให้ใช้ยากลายกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายก่อนนอนเป็นระยะเวลาสั้น ๆ

 2. โบท็อกซ์ฉีด (B๐t๐x injections)
  : การฉีดโบท็อกซ์ในรูปของ B๐tulinum 
  t๐xin อาจช่วยบางคนที่มีอาการนอนกัดฟันอย่างรุนแรงที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาอื่น ๆ

 3. ยาสำหรับความวิตกกังวลหรือความเครียด (Medication for anxiety or stress)
  : แพทย์อาจแนะนำให้ใช้ยาแก้ซึมเศร้าในระยะสั้นหรือใช้ยาลดความวิตกกังวลเพื่อช่วยให้จัดการกับความเครียดหรือปัญหาทางอารมณ์อื่น ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของการนอนกัดฟัน

 

การรักษาความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง (Treating associated disorders)

 • ความผิดปกติที่เกิดจากยา (Medications)
  หากการนอนกัดฟันของคุณ เป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากยา แพทย์อาจมีการเปลี่ยนยาหรือสั่งยาอื่นให้แทน เพื่อลดอาการการนอนกัดฟันที่เกิดขึ้น

 • ความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับ (Sleep-related disorders)
   การจัดการกับความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับ เช่น การหยุดหายใจขณะหลับ อาจช่วยลดอาการนอนกัดฟัน 

 • เงื่อนไขอื่น ๆ (Medical conditions )
  หรือโรคอื่น ๆ เช่น โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal : GERD) ถูกระบุว่าเป็นสาเหตุที่ส่งผลการนอนกัดฟันควรรักษาอาการกรดไหลย้อนให้ดีขึ้นก่อน อาจจะช่วยลดการนอนกัดฟันได้

การรักษาอาการนอนกัดฟันด้วย myOSA®

เป็นวิธีรักษา นอนกัดฟันสำหรับผู้ที่มีปัญหานอนกัดฟันได้ดีที่สุด โดยไม่มีอาการข้อต่อขากรรไกรอักเสบร่วมด้วย ตัวเครื่องมือสามารถยืดหยุ่นได้ มีชั้นเดียว ใส่สบาย ช่วยลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อรอบปากขณะนอนหลับ ควรใส่ตอนนอน ถ้าผู้ป่วยมีการกัดฟันระหว่างวัน สามารถใส่ในตอนกลางวันได้

​การนอนกัดฟันมีผลมาจากการหายใจทางปาก โดยเป็นสาเหตุให้ฟันถูกทำลาย ฟันแตก หรือทำให้ฟันมีการเคลื่อนไหวมากกว่าปกติ myOSA® สำหรับผู้ที่นอนกัดฟันถูกออกแบบเพื่อเป็นเสมือนกำแพงป้องกันตัวฟันไม่ให้ถูกทำลาย เครื่องรักษา อาการนอนกัดฟันมีชั้นเดียว มีความทนทาน โดยผู้ป่วยต้องใส่ตอนนอน ซึ่งสามารถใช้ เพื่อรักษาในผู้ที่เป็นข้อต่อขากรรไกรอักเสบได้​

ข้อดีของ myOSA®

 1. ตัวฐานมีความแข็งแรง ป้องกันได้เป็นอย่างดี

 2. ช่วยให้ลิ้นวางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

 3. ฐานรองรับฟัน สามารถถอดได้สะดวกสบาย

 4. ตัวฐานด้านใน รองรับข้อต่อขากรรไกรได้อย่างดี

 5. ช่วยจัดให้ขากรรไกรอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ติดต่อเรา

Vitalsleep Clinic (ไวทัล สลีป คลินิก)

128/364 ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า(ติด BTS พญาไท) ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 10400 กทม.

มือถือ   :   092-256-6800 

แฟกซ์  :   02-612-9187

LINE    : @vitalsleepclinic

เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 20.00 น.

Email  : contact@vitalsleepclinic.com

Website : http://www.vitalsleepclinic.com

 • LINEa
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • YouTube Social Icon