Author: adminvital

รักษานอนกรนด้วยการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบน-ล่างมาทางด้านหน้า

ผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่าง รักษาอาการนอนกรน แก้ไขนอนกรน ภาวะการหยุดหายใจขณะนอนกรน...
Read more
CPAP เครื่องซีแพพ อุปกรณ์แก้อาการนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ

เครื่องช่วยหายใจ CPAP ที่รักษานอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

เป็นการรักษาที่ได้ประสิทธิผลดีที่สุดวิธีหนึ่งในการรักษาอาการนอนกรน หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ...
Read more

การเปิดทางเดินหายใจโดยไม่ผ่าตัด

การเปิดทางเดินหายใจโดยไม่ผ่าตัด หลังจากผู้ป่วยรับการตรวจรักษานอนกรนโดยแพทย์แล้ว แพทย์จะให้ผู้ป่วยรับการตรวจ...
Read more