Author: adminvital

คุณหมอเคลียร์ข้อสงสัย “สาเหตุ อันตราย วิธีรักษาการนอนกรนและ โรคหยุดหายใจขณะหลับ”

โรคหยุดหายใจขณะหลับมีอาการยังไง แก้นอนกรนได้อย่างไรบ้าง วันนี้แพทย์เฉพาะทางได้มาร่วมตอบคำถาม...
Read more

รวมวิธีแก้นอนกรน ก่อนนำไปสู่ปัญหาสุขภาพและความสัมพันธ์

การนอนกรนเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งตัวผู้กรนเอง และยังรบกวนคนที่นอนข้าง ๆ จนอาจนำไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์...
Read more