Author: admin

หยุดหายใจขณะหลับ

หยุดหายใจขณะหลับ ภัยใกล้ตัวที่คุณอาจไม่รู้ตัว

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือเรียกง่ายๆว่าไม่หายใจขณะหลับ สามารถสังเกตอาการได้ง่ายๆโดยให้บุคคลใกล้ชิด...
Read more