Author: admin

หยุดหายใจขณะหลับ

อาการเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อย่าปล่อยไว้เพราะอันตรายถึงชีวิต ควรตรวจสุขภาพการนอนหลับเพื่อรู้เท่าทันโรคร้าย...
Read more
Promotion RF BOT

Promotion รักษานอนกรนด้วย RF BOT คลื่นความถี่วิทยุ

การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้บริเวณโคนลิ้น เพื่อรักษาอาการนอนกรนและมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (OSA) การรักษาวิธีนี้ทำโดยแพทย์...
Read more
หยุดหายใจขณะหลับ

หยุดหายใจขณะหลับ ภัยใกล้ตัวที่คุณอาจไม่รู้ตัว

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือเรียกง่ายๆว่าไม่หายใจขณะหลับ สามารถสังเกตอาการได้ง่ายๆโดยให้บุคคลใกล้ชิด...
Read more